• لطفا در وارد کردن اطلاعات خود دقت فرمایید
  • برای ورود به محل برگزاری، داشتن کارت شناسایی مطابق با نام خریدار الزامی می باشد.
  • لطفا توجه داشته باشید که واریزی  از طریق درگاه بانکی ترکیه مشمول مالیات می باشد.
  • می توانید گزینه رزرو بلیط را انتخاب کنید و شماره ایبان ترکیه و یا شماره کارت ایران را از پشتیبانی جهت تکمیل خرید دریافت نمایید.