کنسرت Oscar And The Wolf

کنسرت Oscar And The Wolf 

OSCAR AND THE WOLF

اجرای زنده

شنبه ،   ۱ مهر | ۱۴۰۲

18:00

OSCAR AND THE WOLF

اجرای زنده

KüçükÇiftlik Park | ISTANBUL

شنبه ،   ۱ مهر | ۱۴۰۲

باز شدن درب سالن : 18:00

OSCAR AND THE WOLF

اجرای زنده

KüçükÇiftlik Park | ISTANBUL

شنبه ،   ۱ مهر | ۱۴۰۲ باز شدن درب سالن : 18:00

ورودی نرمال : 550 لیر
روبروی صحنه : 1050 لیر
وی ای پی بالکن : 2000 لیر

buy ticket

کنسرت Oscar And The Wolf 

فروش مشروبات الکلی و محصولات تنباکو به شرکت کنندگان زیر 18 سال ممنوع است.
به شرکت کنندگان زیر 18 سال مچ بند با رنگ های مختلف داده می شود.
شرکت کنندگان زیر 1 8 سال باید به همراه والدین خود وارد منطقه شوند.
– شرکت کنندگان در هر سنی مشمول بلیط هستند. – شرکت برگزارکننده این حق را برای خود محفوظ می دارد که افرادی را که برای رویداد نامناسب تشخیص داده می شوند، مشروط به استرداد هزینه بلیط، نپذیرد.
– شرکت سازمان این حق را برای خود محفوظ می دارد که بنا به دلایل پیش بینی نشده و اجتناب ناپذیر تغییراتی در برنامه ایجاد کند.
– شرکت سازمان حق تغییر قیمت بلیط را برای خود محفوظ می دارد.
– از آنجایی که غذا و نوشیدنی در منطقه رویداد فروخته می شود، غذا و نوشیدنی که از خارج آورده می شود به منطقه رویداد منتقل نمی شود.
– ورود به محوطه با استیک سلفی و استیک گوپرو ممنوع است.
– ورود با تجهیزات صوتی و تصویری حرفه ای (دوربین و دوربین فیلمبرداری) ممنوع است.
– ضبط در طول کنسرت اکیدا ممنوع است. مخاطبان می پذیرند که در صورت صلاحدید مدیریت هنرمند می توان دستگاه های ضبط سمعی و بصری را توقیف کرد.
– بلیط و/یا مچ بند خود را در طول کنسرت نگه دارید.
– کلیه شرکت کنندگان موظفند شناسنامه خود را به همراه داشته باشند و در صورت درخواست آن را ارائه دهند.
– به شما یادآوری می کنیم که مسئولیت وسایلی که در محل رویداد همراه خود دارید به عهده شماست.
– ورود هرگونه ابزاری که می تواند به عنوان مواد قابل اشتعال، مواد منفجره (دئودورانت، اسپری، عطر و غیره)، قابل اشتعال، ابزار برش و سوراخ کننده و اشاره گر لیزری استفاده شود، ممنوع است.
– پرسنل امنیتی هر فردی را که وارد منطقه رویداد می شود تحت یک جستجوی امنیتی قرار می دهد.
– الگوهای صدا در ناحیه رویداد ممکن است باعث مشکلات شنوایی موقت شوند.
– الگوهای روشن در ناحیه رویداد ممکن است باعث ناراحتی موقت چشم شود.
– بلیط کنسرت را فقط باید از مراکز فروش رسمی که توسط صاحب سازمان تعیین می شود خریداری کرد. برگزارکننده این حق را دارد که صاحبان بلیت هایی را که از مراکز فروش رسمی خریداری نشده اند از محل کنسرت حذف کند.
– تماشاگرانی که وارد محوطه رویداد می شوند در صورت خروج از محوطه باید بلیت جدید خریداری کنند. -بلیت های کنسرت غیر قابل انتقال و غیر قابل استرداد می باشد. بلیت جدیدی برای بلیت های گم شده صادر نمی شود.
– حق استفاده از عکس ها و فیلم های افراد شرکت کننده در کنسرت در مطالب تبلیغاتی متعلق به سازمان است و شرکت کننده با شرکت در کنسرت استفاده از این حق را می پذیرد.