کنسرت شایع و مهیار استانبول

کنسرت شایع و مهیار استانبول

شایع و مهیار

اجرای زنده

 پنجشنبه ،   ۲۳ آذر ۱۴۰۲

باز شدن درب سالن: 19:00
شروع برنامه : 21:00

شایع و مهیار

اجرای زنده

پنجشنبه ،   ۲۳ آذر    ۱۴۰۲
DOROCK XL Taksim | Istanbulشایع و مهیار

اجرای زنده

پنجشنبه ،   ۲۳ آذر    ۱۴۰۲
DOROCK XL Taksim | Istanbul

باز شدن درب سالن: 19:00
شروع برنامه : 21:00

[‘VIP’] block $153
[‘Block_A’]  $103
[‘Block_B’] $53
[‘VIP_Local_1’, ‘VIP_Local_3’] —–

کنسرت شایع و مهیار استانبول

 • باز شدن درها: 19:00
  ورود به سالن زیر 18 سال مگر با همراهی والدین ممنوع است
  توجه ویژه ای به تعادل بین تعداد زن و مرد، آداب و رسوم، استایل، پوشش و شرایط عمومی می شود و ممکن است به دلایلی از این دست و موارد مشابه از ورود شرکت کنندگان به سالن جلوگیری شود. در این مورد، تصمیم کاملاً به افرادی که در جلوی در هستند بستگی دارد.
  آوردن غذا و نوشیدنی، پاکت سیگار باز، عطر، ابزار تیز و سوراخ کننده و یا مواد قابل اشتعال به محل برگزاری کنسرت ممنوع است.
  شرکت کنندگان رویداد موافقت می کنند که عکس ها و فیلم ها در منطقه رویداد گرفته شود.
  نصب دستگاه های ویدئویی و نمایشگر حرفه ای بدون مجوز کتبی ممنوع است. عکاسی با فلش اکیدا ممنوع است.
  افراد و کارکنان سازمان حق دارند افرادی را که نامناسب می دانند در مکان و پشت صحنه نگهداری نکنند.
  تصمیم درب ورودی قطعی است و در هر شرایطی اعمال می شود.
  بلیط های خریداری شده (مگر اینکه بطور خاص به صورت کتبی اجازه داده شده باشد) را نمی توان برای مقاصد تجاری یا غیرتجاری به جز استفاده شخصی، از جمله، اما نه محدود به، تبلیغات، مسابقات، قرعه کشی، تبلیغات، استفاده کرد. بلیط استفاده شده برای این اهداف لغو شده است و اقدامات قانونی آغاز خواهد شد.
  سایت رویال تیکت مسئولیتی در قبال بلیط های خریداری شده از سایت های دیگر ندارد.
  امکان بازگشت، کنسل یا تغییر بلیط های خریداری شده وجود ندارد.
 • ROYALBILIT.COM
خرید بلیط

شایع و مهیار

اجرای زنده

 پنجشنبه ،   ۲۳ آذر ۱۴۰۲

باز شدن درب سالن: 19:00
شروع برنامه : 21:00

شایع و مهیار

اجرای زنده

پنجشنبه ،   ۲۳ آذر    ۱۴۰۲
DOROCK XL Taksim | Istanbulشایع و مهیار

اجرای زنده

پنجشنبه ،   ۲۳ آذر    ۱۴۰۲
DOROCK XL Taksim | Istanbul

باز شدن درب سالن: 19:00
شروع برنامه : 21:00

[‘VIP’] block $153
[‘Block_A’]  $103
[‘Block_B’] $53
[‘VIP_Local_1’, ‘VIP_Local_3’] —–

کنسرت شایع و مهیار استانبول

 • باز شدن درها: 19:00
  ورود به سالن زیر 18 سال مگر با همراهی والدین ممنوع است
  توجه ویژه ای به تعادل بین تعداد زن و مرد، آداب و رسوم، استایل، پوشش و شرایط عمومی می شود و ممکن است به دلایلی از این دست و موارد مشابه از ورود شرکت کنندگان به سالن جلوگیری شود. در این مورد، تصمیم کاملاً به افرادی که در جلوی در هستند بستگی دارد.
  آوردن غذا و نوشیدنی، پاکت سیگار باز، عطر، ابزار تیز و سوراخ کننده و یا مواد قابل اشتعال به محل برگزاری کنسرت ممنوع است.
  شرکت کنندگان رویداد موافقت می کنند که عکس ها و فیلم ها در منطقه رویداد گرفته شود.
  نصب دستگاه های ویدئویی و نمایشگر حرفه ای بدون مجوز کتبی ممنوع است. عکاسی با فلش اکیدا ممنوع است.
  افراد و کارکنان سازمان حق دارند افرادی را که نامناسب می دانند در مکان و پشت صحنه نگهداری نکنند.
  تصمیم درب ورودی قطعی است و در هر شرایطی اعمال می شود.
  بلیط های خریداری شده (مگر اینکه بطور خاص به صورت کتبی اجازه داده شده باشد) را نمی توان برای مقاصد تجاری یا غیرتجاری به جز استفاده شخصی، از جمله، اما نه محدود به، تبلیغات، مسابقات، قرعه کشی، تبلیغات، استفاده کرد. بلیط استفاده شده برای این اهداف لغو شده است و اقدامات قانونی آغاز خواهد شد.
  سایت رویال تیکت مسئولیتی در قبال بلیط های خریداری شده از سایت های دیگر ندارد.
  امکان بازگشت، کنسل یا تغییر بلیط های خریداری شده وجود ندارد.
 • ROYALBILIT.COM
خرید بلیط