کنسرت دمت اکالین

کنسرت دمت اکالین( DEMET AKALIN ) استانبول 2023

دمت اکالین( DEMET AKALIN )

اجرای زنده

DEMET AKALIN CONCERT ISTANBUL 2023 کنسرت دمت اکالین( DEMET AKALIN ) استانبول 2023

 ۱ / ۱۰ / ۱۴۰۲

21:00

خرید تیکت

فروش عمومی
ایستاده – 508.50 لیر
بیسترو یک- 678.00 TL
جلوی صحنه – 847.50 لیر
جلوی صحنه (VIP) – با نوشیدنی – 3 نفر – 11250،00 لیر
جلوی صحنه (VIP) – با نوشیدنی – برای 4 نفر – 13250،00 لیر

۹ / ۱۰ / ۱۴۰۲

23:00

خرید تیکت

فروخته شده

کنسرت دمت اکالین( DEMET AKALIN ) استانبول 2023

– محدودیت سنی 18 سال وجود دارد.
– زمان مشخص شده زمان باز شدن درب می باشد.
– هیچ گونه کنسلی، بازپرداخت یا تغییری برای بلیط های خریداری شده وجود ندارد.
– امکانات بیسترو در تمامی رده ها به جز دسته ایستاده به شرط داشتن حداقل 2 یا 3 نفر به دارندگان بلیط ارائه می شود.
– شرکت برگزار کننده این حق را دارد که با استرداد هزینه بلیط به افرادی که برای رویداد نامناسب می داند از ورود به محل برگزاری خودداری کند.

( رویال بلیت | ROYALBILIT.COM خرید راحت بلیط با)

۲۴ / ۹ / ۱۴۰۲

21:00

خرید بلیط

فروش عمومی
بیسترو 2 – 621.50 لیر
بیسترو یک – 734.50 لیر
جلوی صحنه – 960.50 لیر
جلوی صحنه (VIP) – با نوشیدنی – 3 نفر – 11750،00 لیر
استیج جلو (VIP) – با نوشیدنی – برای 4 نفر – 13750،00 لیر
اقامتگاه – با نوشیدنی – 3 نفر – 11750,00 لیر
اقامتگاه – با نوشیدنی – برای 4 نفر – 13750,00 لیر 

۱ / ۱۰ / ۱۴۰۲

21:00

خرید تیکت

فروش عمومی
ایستاده – 508.50 لیر
بیسترو یک- 678.00 TL
جلوی صحنه – 847.50 لیر
جلوی صحنه (VIP) – با نوشیدنی – 3 نفر – 11250،00 لیر
جلوی صحنه (VIP) – با نوشیدنی – برای 4 نفر – 13250،00 لیر

۹ / ۱۰ / ۱۴۰۲

23:00

خرید تیکت

به زودی….

کنسرت دمت اکالین( DEMET AKALIN ) استانبول 2023

– محدودیت سنی 18 سال وجود دارد.
– زمان مشخص شده زمان باز شدن درب می باشد.
– هیچ گونه کنسلی، بازپرداخت یا تغییری برای بلیط های خریداری شده وجود ندارد.
– امکانات بیسترو در تمامی رده ها به جز دسته ایستاده به شرط داشتن حداقل 2 یا 3 نفر به دارندگان بلیط ارائه می شود.
– شرکت برگزار کننده این حق را دارد که با استرداد هزینه بلیط به افرادی که برای رویداد نامناسب می داند از ورود به محل برگزاری خودداری کند.

( رویال بلیت | ROYALBILIT.COM خرید راحت بلیط با)