کنسرت ایرم دریجی

کنسرت ایرم دریجی در استانبول (IREM DERICI)

ایرم دریجی (IREM DERICI)

اجرای زنده

İrem Derici Concert Istanabul İrem Derici konser Istanabulda

 جمعه ،   ۸ دی ۱۴۰۲

23:00

فروش بلیط
میز ایستاده 01 (دو نوشیدنی رایگان) – 1500.00 لیر
میز ایستاده 02 (یک نوشیدنی رایگان) – 1000.00 لیر
میز شماره یک – 8000.00 لیر
میز شماره دو – 7000.00 لیر
میز شماره سه – 6000.00 لیر
میز شماره چهار – 5500.00 لیر
میز شماره پنج – 5000.00 لیر
میز شماره شش – 4500.00 لیر
میز شماره هفت – 4000.00 لیر
میز شماره هشت – 3500.00 لیر
میز شماره نه – 3000.00 لیر

کنسرت ایرم دریجی در استانبول (IREM DERICI)

– برای این رویداد محدودیت سنی 18 سال وجود دارد.
– شرکت برگزارکننده حق دارد از ورود افرادی که نامناسب می‌داند، به شرط استرداد هزینه بلیط، خودداری کند.
– میزها باید حداقل 2 نفر خانم و آقا باشد و بعد از خرید بلیط رزرو شود.
– ساعت باز شدن درب رویداد 23:00 است.

– There is an 18 age limit for the event.
– The organizer company has the right to deny admission to the event to persons it deems unsuitable, provided that the ticket fee is refunded.
– Tables must be occupied by a minimum of 2 people, male and female, and a reservation must be made after purchasing the ticket.
– Event door opening time is 23:00.

( رویال بلیت | ROYALBILIT.COM خرید راحت بلیط با)

 جمعه ،   ۸ دی ۱۴۰۲

23:00

فروش بلیط
میز ایستاده 01 (دو نوشیدنی رایگان) – 1500.00 لیر
میز ایستاده 02 (یک نوشیدنی رایگان) – 1000.00 لیر
میز شماره یک – 8000.00 لیر
میز شماره دو – 7000.00 لیر
میز شماره سه – 6000.00 لیر
میز شماره چهار – 5500.00 لیر
میز شماره پنج – 5000.00 لیر
میز شماره شش – 4500.00 لیر
میز شماره هفت – 4000.00 لیر
میز شماره هشت – 3500.00 لیر
میز شماره نه – 3000.00 لیر


 

کنسرت ایرم دریجی در استانبول (IREM DERICI)

– برای این رویداد محدودیت سنی 18 سال وجود دارد.
– شرکت برگزارکننده حق دارد از ورود افرادی که نامناسب می‌داند، به شرط استرداد هزینه بلیط، خودداری کند.
– میزها باید حداقل 2 نفر خانم و آقا باشد و بعد از خرید بلیط رزرو شود.
– ساعت باز شدن درب رویداد 23:00 است.

– There is an 18 age limit for the event.
– The organizer company has the right to deny admission to the event to persons it deems unsuitable, provided that the ticket fee is refunded.
– Tables must be occupied by a minimum of 2 people, male and female, and a reservation must be made after purchasing the ticket.
– Event door opening time is 23:00.

( رویال بلیت | ROYALBILIT.COM خرید راحت بلیط با)