کنسرت الیاس یالچینتاش و سیام

کنسرت الیاس یالچینتاش و سیام  07 فروردین ILYAS YALCINTAS & SIYAM 

ILYAS YALÇINTAŞ | SİYAM
اجرای کنسرت

سه شنبه ، ۷ فروردین ۱۴۰۳

21:00

DOROCKXL | ISTANBUL

سه شنبه ، ۷ فروردین ۱۴۰۳

21:00

تیکت نرمال
قیمت برای هر نفر : 40 $
به صورت ایستاده
Vip تیکت
قیمت برای هر نفر : 60 $
به صورت ایستاده به همراه میز ایستاده
VVip تیکت
قیمت برای هر نفر : 80 $
به صورت نشسته 
میز VIP
میزهای 3 نفره به همراه یک باتل وودکا : 300 $

ILYAS YALÇINTAŞ | SİYAM

اجرای زنده

DOROCKXL | ISTANBUL

سه شنبه ، ۷ فروردین ۱۴۰۳

شروع برنامه : 21:00

کنسرت الیاس یالچینتاش و سیام  07 فروردین ILYAS YALCINTAS & SIYAM 

 • باز شدن درها: 20:00
  توجه ویژه ای به تعادل بین تعداد زن و مرد، آداب و رسوم، استایل، پوشش و شرایط عمومی می شود و ممکن است به دلایلی از این دست و موارد مشابه از ورود شرکت کنندگان به سالن جلوگیری شود. در این مورد، تصمیم کاملاً به افرادی که در جلوی در هستند بستگی دارد.
  آوردن غذا و نوشیدنی، پاکت سیگار باز، عطر، ابزار تیز و سوراخ کننده و یا مواد قابل اشتعال به محل برگزاری کنسرت ممنوع است.
  شرکت کنندگان رویداد موافقت می کنند که عکس ها و فیلم ها در منطقه رویداد گرفته شود.
  نصب دستگاه های ویدئویی و نمایشگر حرفه ای بدون مجوز کتبی ممنوع است. عکاسی با فلش اکیدا ممنوع است.
  افراد و کارکنان سازمان حق دارند افرادی را که نامناسب می دانند در مکان و پشت صحنه نگهداری نکنند.
  تصمیم درب ورودی قطعی است و در هر شرایطی اعمال می شود.
  بلیط های خریداری شده (مگر اینکه بطور خاص به صورت کتبی اجازه داده شده باشد) را نمی توان برای مقاصد تجاری یا غیرتجاری به جز استفاده شخصی، از جمله، اما نه محدود به، تبلیغات، مسابقات، قرعه کشی، تبلیغات، استفاده کرد. بلیط استفاده شده برای این اهداف لغو شده است و اقدامات قانونی آغاز خواهد شد.
  سایت رویال تیکت مسئولیتی در قبال بلیط های خریداری شده از سایت های دیگر ندارد.
  امکان بازگشت، کنسل یا تغییر بلیط های خریداری شده وجود ندارد.
تیکت نرمال
قیمت برای هر نفر : 40 $
به صورت ایستاده
Vip تیکت
قیمت برای هر نفر : 60 $
به صورت ایستاده به همراه میز ایستاده
VVip تیکت
قیمت برای هر نفر : 80 $
به صورت نشسته 
میز VIP
میزهای 3 نفره به همراه یک باتل وودکا : 300 $

ILYAS YALÇINTAŞ | SİYAM

اجرای زنده

DOROCKXL | ISTANBUL

سه شنبه ، ۷ فروردین ۱۴۰۳

شروع برنامه : 21:00

کنسرت الیاس یالچینتاش و سیام  07 فروردین ILYAS YALCINTAS & SIYAM 

 • باز شدن درها: 20:00
  توجه ویژه ای به تعادل بین تعداد زن و مرد، آداب و رسوم، استایل، پوشش و شرایط عمومی می شود و ممکن است به دلایلی از این دست و موارد مشابه از ورود شرکت کنندگان به سالن جلوگیری شود. در این مورد، تصمیم کاملاً به افرادی که در جلوی در هستند بستگی دارد.
  آوردن غذا و نوشیدنی، پاکت سیگار باز، عطر، ابزار تیز و سوراخ کننده و یا مواد قابل اشتعال به محل برگزاری کنسرت ممنوع است.
  شرکت کنندگان رویداد موافقت می کنند که عکس ها و فیلم ها در منطقه رویداد گرفته شود.
  نصب دستگاه های ویدئویی و نمایشگر حرفه ای بدون مجوز کتبی ممنوع است. عکاسی با فلش اکیدا ممنوع است.
  افراد و کارکنان سازمان حق دارند افرادی را که نامناسب می دانند در مکان و پشت صحنه نگهداری نکنند.
  تصمیم درب ورودی قطعی است و در هر شرایطی اعمال می شود.
  بلیط های خریداری شده (مگر اینکه بطور خاص به صورت کتبی اجازه داده شده باشد) را نمی توان برای مقاصد تجاری یا غیرتجاری به جز استفاده شخصی، از جمله، اما نه محدود به، تبلیغات، مسابقات، قرعه کشی، تبلیغات، استفاده کرد. بلیط استفاده شده برای این اهداف لغو شده است و اقدامات قانونی آغاز خواهد شد.
  سایت رویال تیکت مسئولیتی در قبال بلیط های خریداری شده از سایت های دیگر ندارد.
  امکان بازگشت، کنسل یا تغییر بلیط های خریداری شده وجود ندارد.