کلاب کستل

کلاب کستل سه شنبه 3 بهمن

ARYOU SEPASSI (radio2020)

CYAMOON | SEEMA

اجرای زنده
کلاب کستل

سه شنبه ، ۳ بهمن ۱۴۰۲

22:00

KASTEL TERAS CLUB | BEYOĞLU ISTANBUL

سه شنبه ، ۳ بهمن ۱۴۰۲

22:00

خرید بلیط

نرمال

به صورت ایستاده
زود هنگام

قیمت برای هر نفر : 150 TL «
نرمال
قیمت برای هر نفر : 250 TL

بک استیج

به صورت ایستاده

زود هنگام بک استیج
قیمت برای هر نفر :  400 TL «
بک استیج
قیمت برای هر نفر : 700 TL

ARYOU SEPASSI (radio2020)

CYAMOON | SEEMA

اجرای زنده
کلاب کستل

KASTEL CLUB BEYOĞLU | ISTANBUL

شروع برنامه : 22:00

کلاب کستل سه شنبه 3 بهمن

– این رویداد برای شرکت کنندگان 18 سال به بالا است.
– آوردن مواد غذایی و آشامیدنی، ابزار نوک تیز، سوراخ کننده و قابل اشتعال به محل برگزاری مراسم ممنوع است.
-شرکت کنندگان رویداد موافقت می کنند که عکسبرداری و فیلمبرداری در منطقه رویداد انجام شود.
– قرار دادن دستگاه های فیلمبرداری حرفه ای و تصویربرداری بدون مجوز کتبی ممنوع است.
– انتظار می رود از وسایل غیرحرفه ای که مزاحم سایر مهمانان و مجریان و مخل حریم خصوصی او می شود، دقت شود. عکاسی با فلاش اکیدا ممنوع است.
-مسئولان سازمان و محل برگزاری این حق را دارند که به افرادی که به نظرشان مناسب نیستند اجازه حضور در محل رویداد و پشت صحنه را ندهند. Kastel Club Taksim
– توجه ویژه ای به تعادل در تعداد زن و مرد، نگرش، استایل، پوشش و تناسب کلی آنها می شود و ممکن است به دلایلی از این دست و موارد مشابه امکان ورود وجود نداشته باشد. تصمیم کاملاً به ابتکار درب است. تصمیم درب ما قطعی است و تحت هر شرایطی معتبر است.
-هیچ بازپرداخت، لغو یا تغییر در بلیط های خریداری شده امکان پذیر نیست.
-حق استفاده از عکس ها و فیلم های افراد شرکت کننده در رویداد در مطالب تبلیغاتی متعلق به برگزارکننده است و شرکت کننده با شرکت در رویداد استفاده از این حق را می پذیرد. سایت رویال تیکت مسئولیتی در قبال بلیط های خریداری شده از سایت های دیگر ندارد

نرمال

به صورت ایستاده
زود هنگام

قیمت برای هر نفر : 150 TL «
نرمال
قیمت برای هر نفر : 250 TL


بک استیج

به صورت ایستاده

زود هنگام بک استیج
قیمت برای هر نفر :  400 TL «
بک استیج
قیمت برای هر نفر : 700 TL

ARYOU SEPASSI (radio2020)

CYAMOON | SEEMA

اجرای زنده

کلاب کستل تکسیم

KASTEL CLUB BEYOĞLU | ISTANBUL

شروع برنامه : 22:00
– این رویداد برای شرکت کنندگان 18 سال به بالا است.
– آوردن مواد غذایی و آشامیدنی، ابزار نوک تیز، سوراخ کننده و قابل اشتعال به محل برگزاری مراسم ممنوع است.
-شرکت کنندگان رویداد موافقت می کنند که عکسبرداری و فیلمبرداری در منطقه رویداد انجام شود.
– قرار دادن دستگاه های فیلمبرداری حرفه ای و تصویربرداری بدون مجوز کتبی ممنوع است.
– انتظار می رود از وسایل غیرحرفه ای که مزاحم سایر مهمانان و مجریان و مخل حریم خصوصی او می شود، دقت شود. عکاسی با فلاش اکیدا ممنوع است.
-مسئولان سازمان و محل برگزاری این حق را دارند که به افرادی که به نظرشان مناسب نیستند اجازه حضور در محل رویداد و پشت صحنه را ندهند. Kastel Club Taksim
– توجه ویژه ای به تعادل در تعداد زن و مرد، نگرش، استایل، پوشش و تناسب کلی آنها می شود و ممکن است به دلایلی از این دست و موارد مشابه امکان ورود وجود نداشته باشد. تصمیم کاملاً به ابتکار درب است. تصمیم درب ما قطعی است و تحت هر شرایطی معتبر است.
-هیچ بازپرداخت، لغو یا تغییر در بلیط های خریداری شده امکان پذیر نیست.
-حق استفاده از عکس ها و فیلم های افراد شرکت کننده در رویداد در مطالب تبلیغاتی متعلق به برگزارکننده است و شرکت کننده با شرکت در رویداد استفاده از این حق را می پذیرد. سایت رویال تیکت مسئولیتی در قبال بلیط های خریداری شده از سایت های دیگر ندارد

https://royalbilit.com/