کلاب کستل | تکسیم

کلاب کستل تکسیم سه شنبه 4 اردیبهشت

CYAMOON
EVA | MOMO | ARSHIX

اجرای زنده
کلاب کستل

سه شنبه ، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

21:30

KASTEL TERAS CLUB | BEYOĞLU ISTANBUL

سه شنبه ، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

21:30

خرید بلیط

نرمال
به صورت ایستاده

قیمت برای هر نفر : 250 لیر

بک استیج
به صورت ایستاده

قیمت برای هر نفر : 550 لیر


 

CYAMOON
EVA | MOMO | ARSHIX

اجرای زنده
کلاب کستل

KASTEL CLUB BEYOĞLU | ISTANBUL

سه شنبه ، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

21:30

کلاب کستل تکسیم سه شنبه 4 اردیبهشت

-این رویداد برای شرکت کنندگان 18 سال به بالا می باشد.
– آوردن مواد غذایی و آشامیدنی، ابزار نوک تیز، سوراخ کننده و قابل اشتعال به محل برگزاری مراسم ممنوع است.
-شرکت کنندگان رویداد موافقت می کنند که عکسبرداری و فیلمبرداری در منطقه رویداد انجام شود.
– قرار دادن دستگاه های ضبط فیلم حرفه ای و تصویربرداری بدون مجوز کتبی ممنوع است.
– انتظار می رود از وسایل غیرحرفه ای که مزاحم سایر مهمانان و مجریان و مخل حریم خصوصی او می شود، دقت شود. عکاسی با فلاش اکیدا ممنوع است.
-مسئولان سازمان و محل برگزاری این حق را دارند که به افرادی که به نظرشان مناسب نیستند اجازه حضور در محل رویداد و پشت صحنه را ندهند.
– توجه ویژه ای به تعادل در تعداد زن و مرد، نگرش، استایل، پوشش و تناسب کلی آنها می شود و ممکن است به دلایلی از این دست و موارد مشابه امکان ورود وجود نداشته باشد. تصمیم کاملاً به ابتکار درب است. تصمیم درب ما قطعی است و تحت هر شرایطی معتبر است.
-هیچ بازپرداخت، لغو یا تغییر در بلیط های خریداری شده امکان پذیر نیست.
-حق استفاده از عکس ها و فیلم های افراد شرکت کننده در رویداد در مطالب تبلیغاتی متعلق به برگزارکننده است و شرکت کننده با شرکت در رویداد استفاده از این حق را می پذیرد. سایت رویال تیکت مسئولیتی در قبال بلیط های خریداری شده از سایت های دیگر

نرمال
به صورت ایستاده

قیمت برای هر نفر : 250 لیر

بک استیج
به صورت ایستاده

قیمت برای هر نفر : 550 لیر


 

CYAMOON
EVA | MOMO | ARSHIX

اجرای زنده
کلاب کستل

KASTEL CLUB BEYOĞLU | ISTANBUL

سه شنبه ، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

21:30

-این رویداد برای شرکت کنندگان 18 سال به بالا می باشد.
– آوردن مواد غذایی و آشامیدنی، ابزار نوک تیز، سوراخ کننده و قابل اشتعال به محل برگزاری مراسم ممنوع است.
-شرکت کنندگان رویداد موافقت می کنند که عکسبرداری و فیلمبرداری در منطقه رویداد انجام شود.
– قرار دادن دستگاه های ضبط فیلم حرفه ای و تصویربرداری بدون مجوز کتبی ممنوع است.
– انتظار می رود از وسایل غیرحرفه ای که مزاحم سایر مهمانان و مجریان و مخل حریم خصوصی او می شود، دقت شود. عکاسی با فلاش اکیدا ممنوع است.
-مسئولان سازمان و محل برگزاری این حق را دارند که به افرادی که به نظرشان مناسب نیستند اجازه حضور در محل رویداد و پشت صحنه را ندهند.
– توجه ویژه ای به تعادل در تعداد زن و مرد، نگرش، استایل، پوشش و تناسب کلی آنها می شود و ممکن است به دلایلی از این دست و موارد مشابه امکان ورود وجود نداشته باشد. تصمیم کاملاً به ابتکار درب است. تصمیم درب ما قطعی است و تحت هر شرایطی معتبر است.
-هیچ بازپرداخت، لغو یا تغییر در بلیط های خریداری شده امکان پذیر نیست.
-حق استفاده از عکس ها و فیلم های افراد شرکت کننده در رویداد در مطالب تبلیغاتی متعلق به برگزارکننده است و شرکت کننده با شرکت در رویداد استفاده از این حق را می پذیرد. سایت رویال تیکت مسئولیتی در قبال بلیط های خریداری شده از سایت های دیگر را ندارد

https://royalbilit.com/