کلاب کستل | تکسیم

کلاب کستل تکسیم سه‌شنبه 18 اردیبهشت

REZAM
EVA B2B IDA
SHAYAN | RF

اجرا DJ

کلاب کستل

سه‌شنبه 18 اردیبهشت

21 : 30

KASTEL TERAS CLUB | BEYOĞLU ISTANBUL

سه‌شنبه 18 اردیبهشت

21 : 30

خرید تیکت
نرمال
ترتیب صندلی وجود ندارد.

نرمال
قیمت هر بلیت : 250 لیر

BACKSTAGE

ترتیب صندلی وجود ندارد.

Normal Backstage
قیمت هر بلیت : 550 لیر

REZAM
EVA B2B IDA
SHAYAN | RF

اجرا DJ
کلاب کستل

KASTEL CLUB BEYOĞLU | ISTANBUL

سه‌شنبه 18 اردیبهشت

زمان باز شدن درب‌ها : 30 :21

کلاب کستل تکسیم سه‌شنبه 18 اردیبهشت

– این رویداد برای شرکت کنندگان 18 سال به بالا است.
– آوردن مواد غذایی، نوشیدنی، برش، سوراخ کردن و یا اشیاء قابل اشتعال به محل برگزاری مراسم ممنوع است.
-شرکت کنندگان رویداد می پذیرند که عکس ها و فیلم ها در منطقه رویداد گرفته می شود.
– نصب فیلمبرداری حرفه ای و تصویربرداری بدون مجوز کتبی ممنوع است.
– انتظار می رود به وسایل غیرحرفه ای که مزاحم سایر مهمانان و هنرمندان یا مخل حریم خصوصی آنها باشد، توجه نشود. عکاسی با فلاش اکیدا ممنوع است.
-مسئولان سازمان و محل برگزاری این حق را دارند که افرادی را که نامناسب می دانند از محل رویداد و پشت صحنه حذف کنند.Kastel Teras Club Taksim

– تعداد مردان و زنان، نگرش، استایل، پوشش و شایستگی کلی آنها در نظر گرفته شده است و ممکن است به دلایل ذکر شده و موارد مشابه امکان ورود وجود نداشته باشد. تصمیم کاملا در اختیار درب است. تصمیم درب ما در هر شرایطی قطعی و معتبر است.
-بلیت های خریداری شده قابل استرداد، لغو یا تغییر نیستند.
-حق استفاده از عکس ها و فیلم های افراد شرکت کننده در رویداد در مطالب تبلیغاتی متعلق به برگزارکننده است و شرکت کننده با شرکت در رویداد، استفاده از این حق را می پذیرد. سایت رویال تیکت مسئولیتی در قبال بلیط های خریداری شده از سایت های دیگر ندارد.

Normal

ترتیب صندلی وجود ندارد.

نرمال
قیمت هر بلیت : 250 لیر


 

BACKSTAGE

ترتیب صندلی وجود ندارد.
Normal Backstage
قیمت هر بلیت : 550 لیر

REZAM
EVA B2B IDA
SHAYAN | RF

اجرا DJ

کلاب کستل

KASTEL CLUB BEYOĞLU | ISTANBUL

زمان باز شدن درب‌ها : 30 :21

– این رویداد برای شرکت کنندگان 18 سال به بالا است.
– آوردن مواد غذایی، نوشیدنی، برش، سوراخ کردن و یا اشیاء قابل اشتعال به محل برگزاری مراسم ممنوع است.
-شرکت کنندگان رویداد می پذیرند که عکس ها و فیلم ها در منطقه رویداد گرفته می شود.
– نصب فیلمبرداری حرفه ای و تصویربرداری بدون مجوز کتبی ممنوع است.
– انتظار می رود به وسایل غیرحرفه ای که مزاحم سایر مهمانان و هنرمندان یا مخل حریم خصوصی آنها باشد، توجه نشود. عکاسی با فلاش اکیدا ممنوع است.
-مسئولان سازمان و محل برگزاری این حق را دارند که افرادی را که نامناسب می دانند از محل رویداد و پشت صحنه حذف کنند.

– تعداد مردان و زنان، نگرش، استایل، پوشش و شایستگی کلی آنها در نظر گرفته شده است و ممکن است به دلایل ذکر شده و موارد مشابه امکان ورود وجود نداشته باشد. تصمیم کاملا در اختیار درب است. تصمیم درب ما در هر شرایطی قطعی و معتبر است.
-بلیت های خریداری شده قابل استرداد، لغو یا تغییر نیستند.
-حق استفاده از عکس ها و فیلم های افراد شرکت کننده در رویداد در مطالب تبلیغاتی متعلق به برگزارکننده است و شرکت کننده با شرکت در رویداد، استفاده از این حق را می پذیرد. سایت رویال تیکت مسئولیتی در قبال بلیط های خریداری شده از سایت های دیگر ندارد.

https://royalbilit.com/

اشتراک‌گذاری این: