پارتی بزرگ XL Dream

XL DREAM PARTI DOROCK TAKSIM

 پارتی بزرگ XL DREAM

اجرای دی جی به همراه مسابقه رقص

DJ REZAM | CYAMOON
DANCE BATTLE & EDM MUSIC

چهارشنبه ،   ۱۳ دی ۱۴۰۲

21 : 00

DOROCKXL | ISTANBUL

چهارشنبه ،   ۱۳ دی ۱۴۰۲

21:00

 
بلیط نرمال
قیمت برای هر نفر : 10 دلار | 300 لیر
به صورت ایستاده
 
بلیط وی ای پی
قیمت برای هر نفر : 15 دلار | 500 لیر
به همراه یک نوشیدنی
 به صورت ایستاده
 
میز بیسترو وی ای پی
قیمت برای 3 نفر  : 225 دلار | 6500 لیر

به همراه یک اتل نوشیدنی الکلی به صورت نشسته

 

 پارتی بزرگ XL DREAM

اجرای دی جی به همراه مسابقه رقص

DOROCK XL Taksim | Istanbul

DJ REZAM | CYAMOON

DANCE BATTLE & EDM MUSIC

  • یک شب بی نظیر و یک مهمانی باشکوه با دی جی های مطرح ایران و استانبول در سال جدید. مسابقه رقص با اجرای رقصنده های معروف استانبولی همراه با موسیقی ایرانی و تکنو ملودیک در بهترین کلاب استانبول در منطقه تقسیم.

شروع برنامه  : 21:00

  • باز شدن درها: ساعت 21:00 توجه ویژه ای به تعادل بین تعداد زن و مرد، آداب و رسوم، استایل، لباس و شرایط عمومی می شود و ممکن است به دلایلی از این دست و موارد مشابه از ورود شرکت کنندگان به سالن جلوگیری شود. در این مورد، تصمیم کاملاً به افرادی که در جلوی در هستند بستگی دارد. آوردن مواد غذایی و نوشیدنی، پاکت های باز سیگار، عطر، اشیاء نوک تیز یا مواد قابل اشتعال به محل برگزاری کنسرت ممنوع است. شرکت‌کنندگان رویداد موافقت می‌کنند که عکس‌ها و فیلم‌ها در منطقه رویداد گرفته شود. نصب دستگاه های فیلمبرداری و تصویربرداری حرفه ای بدون مجوز کتبی ممنوع است. عکاسی با فلش اکیدا ممنوع است. پرسنل و کارکنان سازمان حق دارند افرادی را که نامناسب می دانند در محل برگزاری یا پشت صحنه نگهدارند. تصمیم درب ورودی در تمام موارد قطعی و معتبر است. بلیط های خریداری شده (مگر اینکه بطور خاص به صورت کتبی اجازه داده شده باشد) را نمی توان برای مقاصد تجاری یا غیرتجاری به جز استفاده شخصی، از جمله تبلیغات، مسابقات، قرعه کشی ها و تبلیغات استفاده شده استفاده کرد. بلیت استفاده شده برای این منظور لغو شده است و اقدامات قانونی در این خصوص آغاز خواهد شد. سایت رویال تیکت مسئولیتی در قبال بلیط های خریداری شده از سایت های دیگر ندارد. امکان استرداد، کنسل یا تغییر بلیط های خریداری شده وجود ندارد.
 
بلیط نرمال
قیمت برای هر نفر : 10 دلار | 300 لیر
به صورت ایستاده
 
بلیط وی ای پی
قیمت برای هر نفر : 15 دلار | 500 لیر
به همراه یک نوشیدنی
 به صورت ایستاده
 
میز بیسترو وی ای پی
قیمت برای 3 نفر  : 225 دلار | 6500 لیر

به همراه یک اتل نوشیدنی الکلی به صورت نشسته

 پارتی بزرگ XL DREAM

اجرای دی جی به همراه مسابقه رقص

DOROCK XL Taksim | Istanbul

DJ REZAM | CYAMOON

DANCE BATTLE & EDM MUSIC

  • یک شب بی نظیر و یک مهمانی باشکوه با دی جی های مطرح ایران و استانبول در سال جدید. مسابقه رقص با اجرای رقصنده های معروف استانبولی همراه با موسیقی ایرانی و تکنو ملودیک در بهترین کلاب استانبول در منطقه تقسیم.

شروع برنامه  : 21:00

  • باز شدن درها: ساعت 21:00 توجه ویژه ای به تعادل بین تعداد زن و مرد، آداب و رسوم، استایل، لباس و شرایط عمومی می شود و ممکن است به دلایلی از این دست و موارد مشابه از ورود شرکت کنندگان به سالن جلوگیری شود. در این مورد، تصمیم کاملاً به افرادی که در جلوی در هستند بستگی دارد. آوردن مواد غذایی و نوشیدنی، پاکت های باز سیگار، عطر، اشیاء نوک تیز یا مواد قابل اشتعال به محل برگزاری کنسرت ممنوع است. شرکت‌کنندگان رویداد موافقت می‌کنند که عکس‌ها و فیلم‌ها در منطقه رویداد گرفته شود. نصب دستگاه های فیلمبرداری و تصویربرداری حرفه ای بدون مجوز کتبی ممنوع است. عکاسی با فلش اکیدا ممنوع است. پرسنل و کارکنان سازمان حق دارند افرادی را که نامناسب می دانند در محل برگزاری یا پشت صحنه نگهدارند. تصمیم درب ورودی در تمام موارد قطعی و معتبر است. بلیط های خریداری شده (مگر اینکه بطور خاص به صورت کتبی اجازه داده شده باشد) را نمی توان برای مقاصد تجاری یا غیرتجاری به جز استفاده شخصی، از جمله تبلیغات، مسابقات، قرعه کشی ها و تبلیغات استفاده شده استفاده کرد. بلیت استفاده شده برای این منظور لغو شده است و اقدامات قانونی در این خصوص آغاز خواهد شد. سایت رویال تیکت مسئولیتی در قبال بلیط های خریداری شده از سایت های دیگر ندارد. امکان استرداد، کنسل یا تغییر بلیط های خریداری شده وجود ندارد.