سیلا در طولانی ترین شب سال

کنسرت سیلا در استانبول 21 دسامبر

سیلا

طولانی ترین شب سال

اجرای زنده

SILA LIVE CONCERT ISTANBUL SILA CANLI KONSER ISTANBUL کنسرت سیلا در استانبول 21 دسامبر

 پنجشنبه ۳۰ آذر۱۴۰۲

۳۰ : ۲۰

BUY TICKET
فروش عمومی
دسته 1 – 1710.00 لیر
دسته 2 – 1425.00 لیر
دسته 3 – 1140.00 لیر
دسته چهارم – 855.00 لیر
دسته 5 – 684.00 لیر
دسته ششم – 570.00 لیر
VIP – 2850.00 لیر

 

کنسرت سیلا در استانبول

– ورود کودکان زیر 6 سال به این رویداد ممنوع است. سنین 6 سال به بالا مشمول بلیط هستند.
– هیچ گونه کنسلی، بازپرداخت یا تغییری برای بلیط های خریداری شده وجود ندارد.
– باید حداقل 1 ساعت قبل از شروع رویداد با بلیط خود در درب رویداد حضور داشته باشید.
– مهمانان موظف به رعایت ترتیب صندلی مشخص شده هستند. در تمام طول رویداد باید در صندلی های تعیین شده بنشینید.
– برگزار کننده این حق را برای خود محفوظ می دارد که شرایط خرید بلیط با تخفیف را تغییر دهد.
– برگزارکننده این حق را دارد که در منطقه و زمان رویداد تغییراتی ایجاد کند.
– برگزارکننده این حق را دارد که با استرداد هزینه بلیط به افرادی که برای رویداد مناسب نمی‌داند، از ورود به محل برگزاری خودداری کند.
– آوردن غذا و نوشیدنی به محل برگزاری مراسم ممنوع است.
– آوردن دوربین و دوربین به محل برگزاری مراسم ممنوع است.

ROYALBILIT.COM

 پنجشنبه ۳۰ آذر۱۴۰۲

۳۰ : ۲۰

BUY TICKET
فروش عمومی
دسته 1 – 1710.00 لیر
دسته 2 – 1425.00 لیر
دسته 3 – 1140.00 لیر
دسته چهارم – 855.00 لیر
دسته 5 – 684.00 لیر
دسته ششم – 570.00 لیر
VIP – 2850.00 لیر

 

– ورود کودکان زیر 6 سال به این رویداد ممنوع است. سنین 6 سال به بالا مشمول بلیط هستند.
– هیچ گونه کنسلی، بازپرداخت یا تغییری برای بلیط های خریداری شده وجود ندارد.
– باید حداقل 1 ساعت قبل از شروع رویداد با بلیط خود در درب رویداد حضور داشته باشید.
– مهمانان موظف به رعایت ترتیب صندلی مشخص شده هستند. در تمام طول رویداد باید در صندلی های تعیین شده بنشینید.
– برگزار کننده این حق را برای خود محفوظ می دارد که شرایط خرید بلیط با تخفیف را تغییر دهد.
– برگزارکننده این حق را دارد که در منطقه و زمان رویداد تغییراتی ایجاد کند.
– برگزارکننده این حق را دارد که با استرداد هزینه بلیط به افرادی که برای رویداد مناسب نمی‌داند، از ورود به محل برگزاری خودداری کند.
– آوردن غذا و نوشیدنی به محل برگزاری مراسم ممنوع است.
– آوردن دوربین و دوربین به محل برگزاری مراسم ممنوع است.

ROYALBILIT.COM