سیاست حریم خصوصی

سیاست حریم خصوصی سایت‌ رویال بلیت برای فروش بلیت کنسرت و فستیوال در استانبول و ترکیه اهمیت بسیاری دارد. این سایت‌معتقد است به حفظ اطلاعات شخصی و حریم خصوصی کاربران و بدون شک، یکی از اولین اولویت‌هاست.

 

جمع‌آوری اطلاعات:

سایت‌ رویال بلیت جهت فروش بلیت کنسرت در استانبول و ترکیه معمولاً از کاربران خود اطلاعات شخصی مانند نام، آدرس، شماره تلفن و ایمیل جمع‌آوری می‌کنند. این اطلاعات جهت پشتیبانی و ارائه خدمات بهتر به کاربران خصوصی

استفاده می‌گردد.

استفاده از اطلاعات:

سایت‌ رویال بلیت جهت فروش بلیت معمولاً از اطلاعات شخصی کاربران به منظور پردازش سفارشات بلیط و ارائه خدمات مرتبط با کنسرت‌ها استفاده می‌کنند. این موضوع برای ارسال اطلاعات مربوط به برنامه های آینده ممکن است از  ایمیل و تلفن شما استفاده کنند.

حفاظت از اطلاعات:

سایت‌ رویال بلیت جهت فروش بلیت کنسرت در استانبول و ترکیه اقدامات مناسبی را برای حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران خود انجام می‌دهند. این شامل استفاده از فناوری رمزنگاری، اقدامات امنیتی در برابر دسترسی غیرمجاز و محدود کردن دسترسی به اطلاعات است.

استفاده از کوکی‌ها:

سایت‌ جهت فروش بلیت کنسرت ممکن است از کوکی‌ها (Cookies) برای جمع‌آوری اطلاعات فنی و ارائه تجربه کاربری بهتر استفاده کنند. اما بیانگر این است که کاربران می‌توانند کنترلی بر روی این کوکی‌ها داشته باشند.

اشتراک‌گذاری اطلاعات با رویدادها در سیاست حریم خصوصی :

در صورتی که یک رویداد توسط شخص ثالث برگزار شود، سایت فروش بلیت ممکن است اطلاعات کاربران را با آن رویداد به اشتراک بگذارد. این امر معمولاً در قوانین حفظ حریم خصوصی سایت مشخص می‌شود.

ارتباط با شبکه‌های اجتماعی:

برخی از سایت‌های فروش بلیت برای سیاست حریم خصوصی ممکن است از ارتباط با شبکه‌های اجتماعی برای ارائه خدمات بهتر و ارسال اطلاعیه‌ها استفاده کنند. در این صورت، سیاست حریم خصوصی سایت نیز باید این امر را پوشش دهد.

حقوق کاربران:

 سایت‌های فروش بلیت به کاربران حقوقی مانند دسترسی، ویرایش و حذف اطلاعات شخصی خود را تضمین کند