• جهت تکمیل-خرید-بلیط-کنسرت پس از بررسی سبد خرید، روی ادامه جهت تسویه حساب کلیک کنید و در صفحه بعد از طریق درگاه آنلاین ترکیه یا با انتخاب رزرو بلیط از طریق پشتیبانی ، با ارسال کد سفارش ( ووچر ) ایمیل شده، می توانید پرداخت خود را تکمیل و خرید خود را تکمیل کنید. 
  • توجه نمایید مالیات و تکس تنها برای پرداخت به صورت انلاین از درگاه ترکیه می باشد 
سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.