CIP     400 $

      

VIP1       300 $

 

VIP2        200 $

:این میزهای جایگاه  دارای منوی زیر می باشد:
گوشت قرمز
پیش غذا : سالاد بادمجان تند ، کیسیر ( حبوبات ترکی ) فلفل شکم پر با روغن زیتون ، پنیر سفید ایزین ، رست بیف ، رب آنتب با شربت انار ، حیدری (ماست موسیر با ادویه و سبزی ترکی )گوجه فرنگی وسس برک ( پیراشکی ) بهاره با گوجه فرنگی وسس ماست ریحان تازه
 غذای اصلی : آنتریکت پخنه شده در فر : سیب زمینی ، درچین سیزیجات همراه با سس مخصوص
دسر : بشقاب میوه فصل و یا کیک

:این میزهای جایگاه  دارای منوی زیر می باشد:
گوشت قرمز
پیش غذا : سالاد بادمجان تند ، کیسیر ( حبوبات ترکی ) فلفل شکم پر با روغن زیتون ، پنیر سفید ایزین ، رست بیف ، رب آنتب با شربت انار ، حیدری (ماست موسیر با ادویه و سبزی ترکی )گوجه فرنگی وسس برک ( پیراشکی ) بهاره با گوجه فرنگی وسس ماست ریحان تازه
 غذای اصلی : آنتریکت پخنه شده در فر : سیب زمینی ، درچین سیزیجات همراه با سس مخصوص
دسر : بشقاب میوه فصل و یا کیک

:این میزهای جایگاه  دارای منوی زیر می باشد:
گوشت قرمز
پیش غذا : سالاد بادمجان تند ، کیسیر ( حبوبات ترکی ) فلفل شکم پر با روغن زیتون ، پنیر سفید ایزین ، رست بیف ، رب آنتب با شربت انار ، حیدری (ماست موسیر با ادویه و سبزی ترکی )گوجه فرنگی وسس برک ( پیراشکی ) بهاره با گوجه فرنگی وسس ماست ریحان تازه
 غذای اصلی : آنتریکت پخنه شده در فر : سیب زمینی ، درچین سیزیجات همراه با سس مخصوص
دسر : بشقاب میوه فصل و یا کیک

ECO        150 $

 • این میزهای جایگاه  دارای منوی زیر می باشد
 • گوشت سفید
 • پیش غذا : سالاد بادمجان تند ، کیسیر ( حبوبات ترکی ) فلفل شکم پر با روغن زیتون ، پنیر سفید ایزین ، رست بیف ، رب آنتب با شربت انار ، حیدری (ماست موسیر با ادویه و سبزی ترکی )گوجه فرنگی وسس برک ( پیراشکی ) بهاره با گوجه فرنگی وسس ماست ریحان تازه
 • غذای اصلی : مرغ پخته (مرغ سوخاری شده) پر شده با قارچ گوجه فرنگیخشک شده نیر مخصوص اسفناج تفت شده  و برنج قهوه ای
 • دسر: بشقاب مبوه فصل و یا کیک
 • این میزهای جایگاه  دارای منوی زیر می باشد
 • گوشت سفید
 • پیش غذا : سالاد بادمجان تند ، کیسیر ( حبوبات ترکی ) فلفل شکم پر با روغن زیتون ، پنیر سفید ایزین ، رست بیف ، رب آنتب با شربت انار ، حیدری (ماست موسیر با ادویه و سبزی ترکی )گوجه فرنگی وسس برک ( پیراشکی ) بهاره با گوجه فرنگی وسس ماست ریحان تازه
 • غذای اصلی : مرغ پخته (مرغ سوخاری شده) پر شده با قارچ گوجه فرنگیخشک شده نیر مخصوص اسفناج تفت شده  و برنج قهوه ای
 • دسر: بشقاب مبوه فصل و یا کیک
 • این میزهای جایگاه  دارای منوی زیر می باشد
 • گوشت سفید
 • پیش غذا : سالاد بادمجان تند ، کیسیر ( حبوبات ترکی ) فلفل شکم پر با روغن زیتون ، پنیر سفید ایزین ، رست بیف ، رب آنتب با شربت انار ، حیدری (ماست موسیر با ادویه و سبزی ترکی )گوجه فرنگی وسس برک ( پیراشکی ) بهاره با گوجه فرنگی وسس ماست ریحان تازه
 • غذای اصلی : مرغ پخته (مرغ سوخاری شده) پر شده با قارچ گوجه فرنگیخشک شده نیر مخصوص اسفناج تفت شده  و برنج قهوه ای
 • دسر: بشقاب مبوه فصل و یا کیک

 خریدار عزیز جهت سهولت در خرید ، اطلاعات جایگاه و قیمت آن بر اساس رنگ بندی  در صفحه قرار گرفته است.

لطفا در ابتدا انها را مطالعه و سپس بر روی شماره میز بر اساس رنگ بندی مورد نظر کلیک نمایید.