کنسرت بهزاد لیتو در قبرس شمالی وی ای پیT28.06.2023

1,680 

 VIP معمولی 

  • این جایگاه ایستاده و روبروی استیج می باشد
  • برای ادامه خرید با استفاده از گزینه (+ ، – ) تعداد را مشخص و گزینه  book ticket  را ثبت نمایید